Biologiczna ochrona roślin

Najważniejszym elementem walki z atakami szkodników, chorób lub patogenów jest utrzymanie rośliny w dobrej kondycji. Bez dyskusji. Silna, zdrowa i pełna wigoru roślina (podobnie jak człowiek) jest wyposażona w naturalne mechanizmy obronne wspomagające jej walkę z różnymi zagrożeniami; optymalne warunki wzrostu i odpowiednia pielęgnacja, jak właściwe nawadnianie, nawożenie oraz usuwanie obumarłych lub zarażonych części roślin, są w takim wypadku niezbędne. Jednak jeśli naszą roślinę porazi już jakaś choroba lub zaatakują szkodniki, możemy próbować w pierwszej kolejności zaradzić problemom metodami naturalnymi (choć i tu potrzebna jest choćby podstawowa wiedza co i jak robić), jednak miejmy na uwadze, że nigdy nie będą one miały 100% skuteczności ze względu na brak precyzyjnego i selektywnego działania. Raczej pozostaną narzędziem wspomagającym, a także jako element działań profilaktycznych. Biologiczne środki ochrony roślin stanowią szeroką kategorię środków ochrony roślin otrzymywanych z organizmów żywych i największa różnica między nimi a produktami chemicznymi polega na tym, że środki biologiczne są wykonane z żywych lub naturalnie występujących materiałów, a chemikalia nie. Substancje biologiczne można łączyć chemicznie, ale ich skład pozostaje naturalny. Stosując środki ochrony roślin pamiętajmy o tym, żeby stosować je zgodnie z zaleceniami producenta.

Na czym polega przewaga środków biologicznych nad chemicznymi?

  • mają na uwadze złożoną bioróżnorodność w Twoim ogrodzie i Twoje zdrowie – nie szkodzą im,
  • spożywane przez nas produkty są wolne od szkodliwych pozostałości, żywność jest w 100% bezpieczna,
  • nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne, jak woda czy gleba,
  • nie posiadają okresów karencji, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci i zwierząt domowych,
  • z reguły kosztują mniej niż ich chemiczne odpowiedniki
  • są bezpieczniejsze w aplikacji i rzadko kiedy istnieje możliwość przedobrzenia dawki.