Pożyteczne mikroorganizmy

Zdrowa gleba stanowi doskonały ekosystem dla rozwoju ogromnej różnorodności mikroorganizmów, które oddziałują ze sobą i glebą tworząc ciągle zmieniające się warunki biologiczne. Rola mikrobów w glebie jest absolutnie fundamentalna, ale zasadniczo do najważniejszych zadań należy trawienie i przekształcanie materii organicznej pochodzenia roślinnego i zwierzęcego obecnej w glebie w składniki odżywcze, które następnie są przyswajane przez rośliny. Około 60-80% ogólnego metabolizmu gleby jest wynikiem działania mikroflory, która jest w stanie rozkładać niemal każdy istniejący materiał naturalny. Zdecydowanie więcej mikroorganizmów żyje bliżej powierzchni gleby, ze względu na zwiększoną dostępność tlenu oraz materii organicznej pochodzenia roślinnego, większą gęstość korzeni roślin oraz dodawanej przez nas do gleby świeżej materii organicznej. Liczba mikroorganizmów zmniejsza się w miarę pogłębiania się gleby, ponieważ jest mniej źródeł węgla do konsumpcji, ale też mniej tlenu do wsparcia oddychania tlenowego. Żeby podkreślić jak bardzo złożony jest świat mikroorganizmów wystarczy powiedzieć, że w takiej łyżeczce dobrej gleby znajduje się więcej mikroorganizmów niż ludzi na ziemi.

Sięgając po pomoc mikroorganizmów pamiętajmy że:

  • wartość pH gleby mocno warunkuje rodzaj oraz ilość mikroorganizmów w niej żerujących,
  • mikroby namnażają się szybko, pod warunkiem, że mają dostęp do wartościowego węgla organicznego jako źródła pożywienia,
  • bakterie glebowe nie przepadają za światłem dziennym, więc po zaaplikowaniu szczepionki przykryj je choćby cienką warstwą gleby,
  • niezwykle ważne dla życia mikrobów jest utrzymanie dobrego bilansu węgla organicznego do azotu w glebie (C:N) w stosunku 10:1,
  • należy ograniczać nadmierne stosowanie mocniejszej chemii, ponieważ radykalnie chwieje ona równowagą między pożytecznymi a szkodliwymi mikroorganizmami,
  • populacje bakterii zmieniają się szybko w zależności od jakości i ilości dostarczanej materii organicznej.