Produkty humusowe

Dla wszystkich osób ceniących sobie naturalne metody upraw, ale mających spore problemy związane z jakością gleby w swoim ogrodzie, ta grupa produktów powinna być pierwszym wyborem. Produkty humusowe, zwane również substancjami humusowymi, to materiały pochodzenia organicznego, które są używane powszechnie w ogrodnictwie do poprawy jakości gleby i dostarczenia naturalnych składników odżywczych roślinom. Humus jest bogatym w składniki odżywcze materiałem, który powstaje w procesie rozkładu organicznych resztek roślinnych i/lub zwierzęcych w glebie, charakteryzujący się składem tożsamym z próchnicą glebową, dużą reaktywnością biologiczno-chemiczną, ale jednocześnie odpornością na szybką biodegradację. Decydując się na produkty humusowe warto przede wszystkim zwrócić uwagę na surowiec, z którego pochodzą, ponieważ każdy z nich – oprócz szeregu cech wspólnych – posiada inne właściwości fizyko-chemiczne (np. ilość i jakość związków humusowych, czas rozkładu w glebie, aktywność chemiczna, zasobność w składniki odżywcze itd.), gęstość oraz skład. Z surowców do dyspozycji mamy np. młody węgiel brunatny (lignit), torf, fermy dżdżownic, kompost, obornik itp.

Stosowanie produktów humusowych w ogrodnictwie pozwala na:

  • bardzo szybką poprawę żyzności i struktury gleby,
  • zwiększenie zdolności gleby do retencji wody,
  • dostarczenie składników odżywczych roślinom i poprawienie ich przyswajalności,
  • szybki i zdrowy rozwój bryły systemu korzeniowego roślin,
  • skuteczny udział w wymianie kationów i anionów,
  • pobudzenie wszelkich organizmów glebowych do życia.